Šurp grāmatas uz skolu…

Mīļi sveicieni visiem bērniem un viņu vecākiem, jauno skolas gadu sākot!