Ņem, Jāniti, bēru zirgu, Apjāj manu rudzu lauku, Izmin smilgas, izmin lāčus, Lai aug mani tīri rudzi. Ņem, Jāniti, dulu zirgu, Apjāj manu miežu lauku, Izmin smilgas, izmin gušņas, Lai aug mani tīri mieži. Ņem, Jāniti, dzelten' zirgu, Apjāj...