Nodibinājumu Ronald McDonald House Charities (Turpmāk – Nodibinājums RMHC Latvija)  Jūs varat atbalstīt ar ziedojumu Jūsu izvēlētā apmērā. Nodibinājumam ir piešķirst sabiedriskā labuma statuss.

 

Jūsu ziedojums tik izlietots atbilstoši Nodibinājuma RMHC Latvija mērķim – nodrošināt bērniem reģionos Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas ārstu medicīniskās konsultācijas.

Nodibinājuma RMHC Latvija privātuma paziņojums.

Šī privātuma paziņojuma mērķis ir sniegt Jums informāciju par to, kādus personas datus apstrādā Nodibinājums RMHC Latvija, šo personas datu apstrādes nolūkiem un juridisko pamatojumu, apstrādāto personas datu apjomu, personas datu apstrādes ilgumu, kā arī tiesībām, kas Jums ir pieejamas saistībā ar mūsu veikto personas datu apstrādi.

Nodibinājums RMHC Latvija ir tiesīgs apstrādāt Jūsu personas datus. Nodibinājuma rekvizīti ir sekojoši:

 • reģ. Nr. 40008121853
 • adrese: Citadeles iela 12, Rīga, LV-1010
 • tālrunis saziņai: 26448018
 • e-pasts: zane@rmhc-latvia.lv

Ikvienam ziedotājam ir tiesības:

 • būt informētam par biedrības mērķiem, plānotajiem un rīkotajiem pasākumiem un projektiem, kuros paredzēts izmantot ziedojumu;
 • pārliecināties par ziedojuma atbilstošu izlietojumu ziedojumā norādītajam mērķim vai biedrības statūtos norādītajam mērķim;
 • saņemt atbildes uz jautājumiem par ziedojuma izlietošanas mērķiem.

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus brīdī, kad Jūs veicat ziedojumu mūsu biedrībai:

Veicot ziedojumu tiek apstrādāti sekojoši personu dati:

 • Privātpersona – vārds, uzvārds, personas kods, e-pasts, tālruņa numurs;
 • Juridiskā persona – uzņēmuma nosaukums, vārds, uzvārds, personas kods, PVN reģistrācijas nr., e-pasts, tālruņa numurs.

Atsevišķos gadījumos Jūsu personas dati var tikt nodoti apstrādei:

 • datu apstrādātājiem, bet vienīgi gadījumā, ja Nodibinājumam RMHC Latvija ar datu apstrādātāju ir noslēdzis līgumu un ir pārliecināts, ka trešā puse spēs nodrošināt atbilstošu personas datu aizsardzību,
 • citiem personas datu saņēmējiem, tajā skaitā kredītiestādēm, mūsu finanšu un juridiskajiem konsultantiem, valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī tiesām, lai mēs varētu nodrošināt mums saistošu tiesību normu prasību izpildi vai aizstāvētu savas tiesiskās intereses.
 • Jūs var tikt izmantoti atskaišu sagatavošanai Valsts ieņēmumu dienestam.

Jums ir tiesības lūgt informāciju par mūsu apstrādātajiem personas datiem, kas saistīti ar Jums, , iebilst pret savu personas datu apstrādi.

Ja uzskatāt, ka mūsu apstrādātie personas dati par Jums nav pareizi, pilnīgi vai atbilstoši, Jums ir tiesības lūgt savus personas datus atjaunot vai izlabot.

Ja mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jūs esat tiesīgi jebkurā laikā savu piekrišanu par datu apstrādi atsaukt.