Par mums / Gada pārskati

Gada pārskati 

2008. gadā Latvijas Republikas Finanšu ministrija piešķīra sabiedriskā labuma organizācijas statusu nodibinājumam “Ronald McDonald House Charities Latvija”. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, sadarbībā ar starptautiskām auditorkompānijām katru gadu tiek sagatavots organizācijas gada pārskats un neatkarīgu revidentu ziņojums.