Ko mēs darām / Mobilais veselības aprūpes centrs

Mobilais veselības aprūpes centrs

RMHC Latvija misija ir nodrošinātā pakalpojumus, kas tieši ietekmē Latvijas bērnu veselību un labklājību. Sadarbībā ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas ārstiem mēs dodamies izbraukumos pa visu Latviju pie ģimenēm ar bērniem un nodrošinām pieejamākus medicīniskos pakalpojumus bērniem tuvāk viņu mājām, kur medicīnas speciālistu trūkuma, ģimeņu sociālā statusa vai citu iemeslu dēļ bērniem ir apgrūtināta iespēja savlaicīgi saņemt kvalitatīvu medicīnisko palīdzību.

Mūsu bērnu “Mobilais veselības aprūpes centrs” (MVAC) nodrošina otolaringologa, bērnu neirologa, oftalmologa, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta, logopēdijas speciālista, alergologa, bērnu endokrinologa, bērnu gastroenterologa, dermatologa un bērnu ķirurga/ortopēda konsultācijas.

Jāmin, ka ārpus Rīgas ir tikai dažas slimnīcas, kurās pieejama specializēta pediatriskā aprūpe. Šajā gadījumā mūsu Mobilajam veselības aprūpes centram ir būtiska nozīme, jo nodrošinām pamata veselības aprūpi Latvijas bērniem, īpaši Latvijas lauku teritorijās.

Medicīnisko konsultāciju rezultāti un diagnozes tiek reģistrētas datu bāzē, kas ļauj apkopot statistiku par bērnu veselības situāciju. Lai nodrošinātu hroniski slimo bērnu konsultāciju pēctecību, gandrīz katrā izbraukuma vietā (pilsētā vai lauku teritorijā) MVAC ierodas  vairākas reizes gadā. Mūsu speciālisti vajadzības gadījumā arī uztur kontaktus ar vietējiem ārstiem, kuru pārziņā ir tālāka bērna ārstēšana un uzraudzība.

Medicīniskās konsultācijas tiek nodrošinātas transporta līdzeklī, kas ir 12 metrus garš un speciāli piemērots diagnostisko un profilaktisko medicīnas pakalpojumu sniegšanai. Tajā ir uzgaidāmā telpa un divi ārstu kabineti, viens no kuriem īpaši piemērots oftalmologa konsultācijām ar visām tam nepieciešamajām diagnostikas iekārtām. Ikdienas darbu nodrošina MVAC administratore, kuras pārziņā ir saziņa ar mūsu ārstiem un izbraukumu vietu koordinatoriem, izbraukumu grafika plānošana, transporta nodrošināšana ārstiem, lai nokļūtu izbraukuma vietā un dokumentu pārvaldība.

Kāpēc mēs braucam tieši pie jums?

Lai precīzi izvēlētos vietas uz kurieni braukt, mēs cieši sadarbojamies ar vietējām pašvaldībām un ārstiem. Tieši vietējie pašvaldību darbinieki ir tie, kuriem ir zināšanas par konkrētās kopienas vajadzībām un kuri pazīst savus pacientus, sarežģītākos gadījumus un bērnus, kuriem nepieciešama specifiskāka izmeklēšana. Mūsu programma ir pielāgota katra novada bērnu vajadzībām, nodrošinot atbilstošu speciālistu medicīniskos pakalpojumus.

“Uzskatu, ka ikviena pašvaldība būs ieinteresēta sadarboties ar programmas autoriem, jo pakalpojums ir bez maksas, nav liekas birokrātijas un speciālisti apņemas pieņemt bērnus arī bez nosūtījumiem,” komentē Dr. Vadims Krimans, ģimenes ārsts un SIA “Līvānu slimnīca” valdes priekšsēdētājs.

MVAC ārsti-speciālisti bērnus apskata, uzstāda jaunas diagnozes vai papildina esošās, izraksta rekomendācijas un nepieciešamības gadījumā nosūta uz papildus izmeklējumiem uz Bērnu klīniskās universitātes slimnīcu.  Mums ļoti svarīga ir sadarbība ar ārstiem reģionos, jo viņi ir tiek, kuri tālāk organizē un vada konkrētā pacienta atveseļošanās procesu.  Sadarbība un pēctecība nodrošina pilnvērtīgu bērna veselības aprūpi. Mēs palīdzam ārstiem Latvijas reģionos sniegt tik nepieciešamos pakalpojumus bērniem tuvāk viņu mājām. 

Vai vecākiem ir jāmaksā par mūsu pakalpojumiem?

Bērniem līdz 18 gadiem par izmeklējumiem nav jāmaksā. Tāpat nav nepieciešams ģimenes ārsta nosūtījums. Tomēr mēs būtu pateicīgi, ja uz konsultāciju tiktu ņemta līdz informācija / ārstniecības dokumenti par bērna veselības stāvokli. Tas atvieglotu mūsu speciālistu darbu, kā arī ietaupītu izmeklējumu laiku. Ierodoties uz konsultāciju līdz ir jāņem personu apliecinošs dokuments, kurā ir norādīts bērna personas kods.

Cik bērnus dienā, viena izbraukuma laikā, MVAC var pieņemt?

Vienā izbraukumā parasti dodas divi ārsti-speciālisti. Darba diena sākas no 10:00 un viens speciālists var pieņemt 20 bērnus, katram bērnam veltot 15 – 20 minūtes.  Mums ir svarīgi, lai katrs bērns saņemtu pilnvērtīgu un kvalitatīvu medicīnisko aprūpi, tāpēc ir ļoti svarīgi atcerēties, ka mūsu ārsti pieņem pēc iepriekšēja pieraksta. Pierakstus pie mūsu speciālistiem organizē mūsu koordinatori reģionos – ģimenes ārsti, pirmsskolas iestāžu un skolu medmāsas, novadu pašvaldības un to sociālo dienestu darbiniekam un sadarbības nevalstisko organizāciju pārstāvji.