Ko mēs darām / Mobilais veselības aprūpes centrs

Mobilais veselības aprūpes centrs

RMHC Latvija misija ir sadarbībā ar Bērnu klīniskās univeristātes slimnīcas ārstiem nokļūt pie ģimenēm ar bērniem tuvāk viņu mājām un padarīt pieejamākus medicīniskos pakalpojumus visā Latvijā, īpaši tās attālākajos lauku reģionos, kur medicīnas speciālistu trūkuma, ģimeņu trūcīguma vai citu iemeslu dēļ bērniem ir apgrūtināta iespēja saņemt medicīnisko palīdzību savlaicīgi.

Mūsu mobilais veselības aprūpes centrs nodrošina bērnu oftalmologa, otolaringologa, pulmonologa, neirologa, endokrinologa, kardiologa, gastroenterologa, mikrologopēda un pediatra konsultācijas. Jāmin, ka ārpus Rīgas ir tikai dažas slimnīcas, kurās pieejama specializēta pediatriskā aprūpe. Šajā gadījumā mūsu Mobilajam veselības aprūpes centram ir būtiska nozīme, jo nodrošinām pamata veselības aprūpi Latvijas bērniem, īpaši Latvijas lauku teritorijās.

Bērnu apskašu rezultāti un diagnozes tiek reģistrētas datu bāzē, kas ļauj veikt statistiku par situāciju bērnu veselības jomā. Gandrīz katrā apmeklējuma vietā (pilsētā vai lauku terotorijā) MVAC ierodas  vairāks reizes – pat četras reizes gadā, lai nodrošinātu hroniski slimo bērnu konsultāciju pēctecību. Mūsu speciālisti vajadzības gadījumā arī uztur kontaktus ar vietējiem ārstiem, kuru ziņā ir tālāka bērna ārstēšana un uzraudzība.

Konsultācjas notiek transporta līdzeklī, kas ir 12 metrus garš un speciāli piemērots diagnostisko un profilaktisko medicīnas pakalpojumu sniegšanai. Tajā ir uzgaidāmā telpa un divi ārstu kabineti, viens no kuriem īpaši piemērots oftamaloga konsultācijām ar visām tam nepieciešamajām diagnostikas iekārtām. Ikdienas darbu nodrošina Bērnu veselības busa darbības koordināte, kuras pārziņā ir saziņa ar pašvaldību ārstiem, izbraukumu grafika plānošana, ārstu nogādāšana galapunktā un dokumentu pārvaldība.

Kāpēc mēs braucam tieši pie jums?

Lai precīzi izvēlētos vietas uz kurieni braukt, mēs cieši sadarbojamies ar vietējām pašvaldībām un ārstiem. Tieši vietējie pašvaldības darbinieki ir tie, kuri zina  savus pacientus, sarežģītākos gadījumus un bērnus, kuriem nepieciešama specifiskāka izmeklēšana. Mūsu programma ir pielāgota katra novada bērnu vajadzībām, nodrošinot atbilstošu speciālistu medicīniskos pakalpojumus.

“Uzskatu, ka ikviena pašvaldība būs ieinteresēta sadarboties ar programmas autoriem, jo pakalpojums ir bez maksas, nav liekas birokrātijas un speciālisti apņemas pieņemt bērnus arī bez nosūtījumiem,” komentē Dr. Vadims Krimans, ģimenes ārsts un SIA “Līvānu slimnīca” valdes priekšsēdētājs.

MVAC speciālisti bērnus apskata, uzstāda jaunas diagnozes vai papildina esošās, uzraksta rekomendācijas, nepieciešamības gadījumā nosūta uz BKUS. Vietējais ārsts ir tas, kurš paliek ar konkrēto pacientu un vada tālāk atveseļošanās procesu. Tāpēc mums ir tik svarīga sadarbība ar novadu ārstiem. Sadarbība un pēctecība nodrošina pilnvērtīgu bērna veselības aprūpi. Mēs palīdzam novadu ārstiem veikt to labo darbu kuru viņi jau visu laiku dara.

Vai vecākiem ir jāmaksā par mūsu pakalpojumiem?

Bērniem līdz 18 gadiem par izmeklējumiem nav jāmaksā. Tāpat nav nepieciešams ģimenes ārsta nosūtījums. Tomēr mēs būtu pateicīgi, ja kāda informācija par bērna veselības stāvokli tomēr būtu pieejama. Tas atvieglotu mūsu speciālistu darbu diagnostikā, kā arī ietaupītu izmeklējumu laiku. Un lūdzu, paņemiet līdzi kādu dokumentu, kurā būtu bērna personas kods.

Cik bērnus dienā šāds centrs spēj pieņemt?

Vienā izbraukumā parasti dodas divi ārsti. Darba diena sākas no 10:00 un viens speciālists var pieņemt 20 bērnus, katram bērnam veltot 15 – 20 minūtes.  Mums ir svarīgi, lai katrs bērns saņemtu pilnvērtīgu un kvalitatīvu medicīnas aprūpi, tāpēc ir ļoti svarīgi atcerēties, ka mūsu ārsti pieņem pēc iepriekšēja pieraksta. Jautājiet savam ģimenes ārstam, medmāsai, vai sociālajam darbiniekam.