Paveiktais 2020. gada oktobrī

Oktobris mums ir bijis saspringts mēnesis – esam snieguši šogad otru lielāko konsultāciju skaitu – 550 konsultācijas un bijuši 11 izbraukumu vizitēs. Attālākās vietas šomēnes – Liepāja, Krāslava un Valka.  Sadalījums pa speciālistiem un viņu sniegtajām konsultācijām oktobrī izskatījās šādi: oftalmologs – 169, alergologs – 174, neirologs – 70, fizioterapeits – 50, LORs – 30, dermatalogs – 24, gastroenterologs – 20, mikrologopēds – 13.