Mūsu paveiktais 2018. gadā

Mēs esam apkopojuši datus par aizvadītajā gadā paveikto un sasniegto, un arī pagājušais gads ir bijis veiksmīgs un mūsu ieguldījums bērnu veselības stāvokļa uzlabošanā ir bijis nozīmīgs. Kopā esam snieguši 4739 konsultācijas un veikuši 113 vizītes uz 41 tālāku un tuvāku Latvijas vietu.

Arī šogad tāpat kā citus gadus oftalmologa konsultācijas bijušas vispieprasītākās – 1546 konsultācijas, neirologs sniedzis 937 konsultācijas , alergologs – 879, lors – 393, gastroenterologs – 306, fizioterapeits – 256, mikrologopeds – 236, endokrinologs – 144 un dermatologs – 42.

Tāpat neatņemama mūsu darba sastāvdaļa ir sniegt medicīniskās konsultācijas Valsts sociālās aprūpes centros dzīvojošiem bērniem – pagājušā gadā šajos centros mūsu ārsti sniedza 700 konsultācijas.

Paldies mūsu un Bērnu klīniskā universitātes slimnīca sadarbībai un ārstu komandai, paldies Diānai un paldies Pēterim!

Protams, milzīgs paldies mūsu atbalstītājiem un partneriem – Jūsu atbalsts mums nozīmē ļoti daudz – bez Jums mēs nevarētu darīt savu darbu!

Rūpes par bērnu veselību ir mūsu prioritāte un mēs esam apņēmības pilni turpināt īstenot mūsu misiju arī 2019. gadā.

Par veseliem bērniem!