McHappy dienā iegūti 14 286Ls

Cilvēku atsaucība, ticība labajam un vēlme palīdzēt citiem, ir neizsīkstošs gandarījuma avots!

Paldies visiem, kas ziedoja laiku, sirsnību un naudiņu McHappy dienu laikā!

Kopīgiem spēkiem mēs savācām 14 286 Ls. Tas ir par 62% vairāk, kā pagājušajā gadā!

Visi līdzekļi tiks izmantoti MVAC darbībai un palīdzēs Latvijas bērniem saņemt kvalitatīvu veselības aprūpi tuvāk mājām.

Kopā mēs varam vairāk!