Ļoti gadām McHappy dienas rezultātus!

25. Novembrī visos Latvijas McDonald’s restorānos notika McHappy dienu svinības.

Visi līdzekļi, kas šajā dienā iegūti no dažādu produktu tirdzniecības, tiks ziedoti MVAC darbībai.

Mīļš paldies Jānim Stībelm un Jenny May un Andrim Bulim par atbalstu šajā dienā!

Kopš 2009.gada McHappy day ietvaros esam saņēmuši 25000 latus.

Ar lielu nepacietību gadām šī gada rezultātus!

Ir zināms, ka pārdotas vairāk kā 10 000 aproču!

Paldies mūsu draugiem par atbalstu!

Kopā mēs varam vairāk!