Lai bērnības sapņi piepildās!

Bērnība ir skaisto sapņu laiks. Brīdis, kad viss šķiet iespējams un visa pasaule pārak maza domu lidojumam. MVAC savā darbā cenšas, lai bērnu sapņiem būtu lemts piepildīties. Veselība ir viens no pamatiem mērķu sasniegšanā.

Paldies visiem, kuri mums palīdz šajā “Sapņu piepildītāju” darbā!