05.09. Алуксне - Невролог; логопед. 08.09. Яунелгава- Невролог; дерматолог. 10.09. Айзкраукле- Невролог; Гастроэнтеролог. 13.09. Рауда- Окулист; Невролог. 15.09. Нитауре - Окулист; Невролог. 20.09. Апе - Окулист; Аллерголог. 21.09. Биржи - Окулист; логопед. 22.09. Рига (VSAC "Rīga") - Окулист. 28.09. Лиепая -...