Расписание поездок на октябрь

06.10. – Ауце – окулист; аллерголог.

10.10. – Лубана – окулист; дерматолог.

13.10. – Вецумниеки – микрологопед; невролог.

15.10. – Лимбажи – аллерголог; невролог.

20.10. – Скрунда – окулист; микрологопед.

22.10. – Мадона – аллерголог; невролог.

24.10. – ГЦСУ “Riga” – окулист; невролог.

27.10. – Эргли – гастроэнтеролог; окулист.

29.10. – ГЦСУ “Teika” – дерматолог; невролог.

30.10. – ГЦСУ “Teika” – окулист; лор.