График на апрель 2015

02.04. – Вецумниеки – окулист; аллерголог.
07.04. – Ваболе – окулист; ЛОР.
08.04. – Бенислава – окулист; ЛОР.
09.04. – Упите – окулист; ЛОР.
10.04. – Салдус – окулист; невролог.
13.04. – Вецауце – окулист; гастроэнтеролог.
15.04. – Яунелгава – аллерголог; дерматолог.
17.04. – ГЦСУ “Рига” – невролог.
20.04. – Мадона – окулист; гастроэнтеролог.
21.04. – Рекова – окулист; гастроэнтеролог.
22.04. – Скрунда – окулист; гастроэнтеролог.
23.04. – Скривери – окулист; невролог.
27.04. – Салдус – аллерголог; гастроэнтеролог.
29.04. – Биржи – ЛОР; невролог.