Jauns ziedojums no Olympic Casino izvietotajām ziedojumu kastītēm

MVAC darbību 100% nodrošina ziedojumi. Katrs lats mums palīdz sniegt palīdzību Latvijas bērniem. Latvijā ir vairākas vietas, kur izvietotas mūsu ziedojumu kastītes. Katrs ir mīļi aicināts ziedot un dalīties mīlestībā.
Vienmēr ir prieks, kad saņemam kārtējo ziedojumu. Tas ir kā atgādinājums un apliecinājums, ka Latvijā cilvēku sirdis ir atvērtas līdzcietībai un labdarībai. Šoreiz tie ir 1245 Ls. Tie ir saziedoti mūsu ilgstošā atbalstītāja Olympic Casino esošajās ziedojumu kastītēs.
Paldies! Kopā mēs varam vairāk!