Braucienu grafiks

Grafiks 2014. gada aprīlim

Lūdzu, vaicājiet savam ārstam par iespēju tikt uz pieņemšanu!
03.04.2014. – Vecauce – Okulists; Alergologs.
04.04.2014. – VSAC”Pļavnieki” – Neirologs.
07.04.2014. – Skrunda – Okulists; Gastroenterologs.
10.04.2014.- Rugāji – Okulists; Alergologs.
11.04.2014. – Madona – Okulists; Neirologs.
14.04.2014. – VSAC”Rīga” – Gastroenterologs.
15.04.2014. – VSAC”Rīga” – Alergologs.
17.04.2014. – Vecumnieki – Okulists; Neirologs.
23.04.2014. – Auce – LORS.
24.04.2014. – Mālpils – Okulists; Neirologs.
25.04.2014. – Ape – Okulists; Alergologs.