Braucienu grafiks Decembrī

Vaicājiet savam ārstam, vai sociālajam darbiniekam par mūsu vizītēm!

01.12.- Rīga.
02.12. – Limbaži – Alergologs, Neirologs.
05.12. – Lubāna – Okulists; Alergologs.
06.12. – Rīga.
07.12. – Ziemsvētku tirdziņš Rīgas domē
08.12. – Rīga.
09.12. – Rūjiena. – Okulists; Alergologs.
12.12. – Ape – Okulists; Neirologs.
13.12. – Rīga.
16.12. – Vecumnieki – Okulists; Neirologs.
18.12. – Madona – Alergologs.
20.12. – Rīga.
28.12. – Rīga.
29.12. – Rīga.