Mūsu Finansējums

“Ronald McDonald House Charities Latvija” ir sabiedriska labuma organizācija un ziedojumi un veinīgie mūsu ienākumi.

Mūsu Mobilā veselības aprūpes centra, saukts arī par Bērnu veselības busu, vērtība ir 400 000 eiro. Finansējumu tā iegādei piešķīra RMHC Globālā organizācija ASV. Savukārt pašu spēkiem katru gadu mums jāpiesaista aptuveni EUR 200 000, lai nodrošinātu veiksmīgu programmu īstenošanu.

Vienmēr un visur uzsveram, ka tik dārgi izmaksājošos medicīnas pakalpojumus mēs bērniem sniedzam bez maksas. Bieži sastopamies ar neizpratni par to, kāpēc ir jānodarbojas ar labdarību, kāpēc kaut ko darīt neko pretī par to nesaņemot. Bet mūsu komandai tas ir tik saprotams, darīt kādam labu un gūt prieku no tā. Labdarība jau vienkārši ir darīt kādam labu!

Līdz šim Bērnu veselības busa programmā ir investēti vairāk kā EUR 500 000.

Vairāk kā EUR 150,000 iztērēti tieši Latvijā:

  • EUR 26,000 iztērēti būvējot treilera šasijas “Mono Transserviss”
  • EUR 48,000 iztērēti acu slimību diagnostikas aparatūrai “Industriālās tehnoloģijas”
  • EUR 80,000 vadītāja kabīnes iegādei, (dāvinājums no “Volvo Latvia”)
  • EUR 13,000 medicīnas aparatūrai, alerģiju testiem un IT aprīkojumam savākti ar Rīgas Starptautiskā Rotari kluba (International Rotary Club of Riga) atbalstu.