77Agency
PAR MUMS

Paveiktais 2016. gadā

2016. gadā esam apskatījuši 3844 bērnus: oftalmologs (acu ārsts) – 1445, alergologs – 793, neirologs – 891, gastroenterologs – 185, fizioterapeits – 173, mikrologopēds – 93. Mūsu ārstu komanda ir devusies 96 izbraucienos un esam apmeklējuši 36 Latvijas vietas.

Novērojam, ka salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem, ir pieaudzis pieprasījums pēc mikrologopēda, bet arvien pieprasīti ir acu ārsts, alergologs un neirologs. Visvairāk mūsu ārsti apskatīja bērnus līdz 9 gadiem, kas ir apmēram 2/3 no visiem apskatītajiem bērniem.

Padarītais 2015. gadā

Esam veikuši 5268 ārstu bezmaksas apskates bērniem visā Latvijā.
No tām:
1898 – acu klīnikā
1154 – neiroloģijā
960 – alerģijas/ pulmonoloģija

2015.Tabulās.

Padarītais 2014. gadā.
Padarītais 2013. gadā
Mūsu veselības buss vidēji gadā veic 90 braucienus, dodoties pie pacientiem lielās un mazās Latvijas pilsētās.
Katru gadu veicam vairāk kā 22 000 kilometru pa Latvijas ceļiem.

Kopš 2011.gada sniegtas vairāk kā 10 000 primārās veselības aprūpes konsultācijas.

Comments are closed.