Nodokļu atlaides

Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 10. pants nosaka, ka par attaisnietiem izdevumiem uzskatāma summa, kas kā ziedojuma vai dāvinājuma veidā nodota Latvijas Republikā reģistrētai biedrībai, nodibinājumam, kurai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Pirms ienākumu aplikšanas ar iedzīvotāja ienākumu nodokli attaisnotie izdevumi (ziedojuma summa) tiek atskaitīti no gada apliekamo ienākumu apjoma, tomēr ziedojuma summa nedrīkst pārsniegt 20% no apliekamā ienākuma nodokļa.

Nodokļa atviegloju par ziedojumu var saņemt, ja nodokļa maksātājs (ziedotājs) Valsts ieņēmumu dienestam iesniedz:

  • deklarāciju, kurā norāda ziedotās naudas summu,
  • dokumentu, kas apliecina, ka ziedojuma saņēmējam ir sabiedriskā labuma statuss
  • dokuments, kas apliecina ziedotās summas amēru (kases ieņēmuma orderis vai bankas maksājuma uzdevums.

Nodokļu atlaides uzņēmumiem paredzētas saskaņā ar likuma “Par uzņēmuma ienākuma nodokli” 201 pantu – rezidentiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām nodokli samazina par 85 procentiem no summām, kas ziedotas Latvijas Republikā reģistrētiem nodibinājumiem, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Arī šajā gadījumā kopējā nodokļa atlaide nedrīkst pārsniegt 20 procentus no nodokļa kopējās summas.

Nodokļa atviegloju par ziedojumu var saņemt, ja nodokļa maksātājs (ziedotājs) Valsts ieņēmumu dienestam norādītajā kārtībā iesniedz:

  • deklarāciju, kurā norāda ziedotās naudas summu,
  • dokumentu, kas apliecina, ka ziedojuma saņēmējam ir sabiedriskā labuma statuss
  • dokuments, kas apliecina ziedotās summas amēru (kases ieņēmuma orderis vai bankas maksājuma uzdevums.

Vairāk informāciju var iegūt Valsts ieņēmuma dienesta mājas lapā https://www.vid.gov.lv/lv